Om företaget

GA Johanssons Smidesverkstad AB är ett anrikt Eskilstunaföretag som har utvecklats med tiden. Mer än 60 år av genuin hantverkstradition och produktutveckling är en stadig grund att stå på. Idag är vi ett högkvalificerat och modernt processföretag som växer i stadig takt med våra kunder som finns främst i Mälardalen och Stockholm.

Högsta kvalitet i varje detalj är en självklarhet för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med en kontrollplan för att trygga en hög kvalitetsnivå och måna om miljön. All personal utbildas löpande inom sitt kompetensområde och är skolade i en miljö präglad av yrkesstolthet. Att kombinera funktion och design är avgörande för fortsatta framgångar.

Kvalitet och miljö

Vårt miljöarbete präglas av en ansvarsfull hantering av leveranser, material, avfall och restprodukter. Vi återanvänder före vi återvinner och minimerar så gott det går vår miljöpåverkan. Självklart följer vi lagar och andra krav och förebygger förorening genom riskanalyser och handlingsplaner.

Vi ska i vårt miljöarbete:

  • Minimera omlastning av material genom att montage sker i samband med leverans

  • Minimera mängden avfall genom att leverera färdigkapat material till byggarbetsplats

  • Välja i första hand miljömärkta produkter vid ekonomisk och teknisk möjlighet

  • Samåka till byggarbetsplatserna i mesta möjliga mån

Vi på GA Johanssons Smidesverkstad AB ser till att förebygga händelser och tillbud samt förbättra arbetsmiljön i flera avseenden. Medarbetaren ska känna till sitt ansvar och befogenheter samt vilken kompetens som krävs för sin uppgift. Därmed skapar vi trygghet i uppgiften samt yrkesstolthet.

Våra positiva, kompetenta och omdömesgilla medarbetare är största tillgången. Vi följer de arbetsmiljölagar som finns och kommunicerar dem till våra medarbetare.

I vår arbetsmiljö arbetar vi med:

  • Arbetsmiljöutredningar

  • Skyddsronder

  • Kompetenshöjande insatser

  • Positiva medarbetare

Högsta kvalitet i varje detalj är en självklarhet för våra medarbetare.

Vi arbetar aktivt med en kontrollplan för att trygga en hög kvalitetsnivå och måna om miljön. All personal utbildas löpande inom sitt kompetensområde och är skolade i en miljö präglad av yrkesstolthet. Att kombinera funktion och design är avgörande för fortsatta framgångar.

Certifikat och intyg

Från och med 1 juli 2014 skall bärverksdelar av stål som levereras till en byggarbetsplats vara CE-märkta.

GA Johanssons Smidesverkstad AB arbetar efter de internationella standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö), samt är certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i SS-EN 1090-2 (EXC 1 & EXC 2), vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter.

Med CE-märkningen intygar vi att produkterna som vi tillverkar uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att vi följer en föreskriven kontrollprocedur.

Vi är även certifierade enligt ISO 3834(-2). Denna standard beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning skall åstadkommas och är ett krav för att få svetsa enligt EN 1090.

Intyg:

Har du ett projekt i åtanke?

Kunderna kan med självklarhet lita på att jobbet blir gjort i tid. Inget problem är för litet eller för stort. Kontakta oss – vi har lösningen. Vi lämnar alltid fasta priser och gör allt vi kan för att du ska vara trygg med våra tjänster.

Kontakta oss – vi har lösningen!