Genuin hantverkstradition och produktutveckling

Smidesverkstad med erfarenhet

GA Johanssons Smidesverkstad AB är ett anrikt Eskilstunaföretag som har utvecklats med tiden. Mer än 60 år av genuin hantverkstradition och produktutveckling är en stadig grund att stå på. Idag är vi ett högkvalificerat och modernt processföretag som växer i stadig takt med våra kunder som finns främst i Mälardalen och Stockholm.

Högsta kvalitet i varje detalj är en självklarhet för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med en kontrollplan för att trygga en hög kvalitetsnivå och måna om miljön. All personal utbildas löpande inom sitt kompetensområde och är skolade i en miljö präglad av yrkesstolthet. Att kombinera funktion och design är avgörande för fortsatta framgångar.

Läs mer

Våra tjänster

Byggnad under renovering

Byggsmide

Svetsare

Verkstadsindustri

Parkeringshus

Industribyggnader

Referenser

Vi har levererat till mängder av företag och statliga- och kommunala verksamheter. Klicka vidare för att se våra projekt.

Läs mer

Vårt miljöarbete präglas av en ansvarsfull hantering av leveranser, material, avfall och restprodukter.

Vi återanvänder före vi återvinner och minimerar så gott det går vår miljöpåverkan. Självklart följer vi lagar och andra krav och förebygger förorening genom riskanalyser och handlingsplaner.

Vi förbättrar vårt kvalitetsarbete genom att:

sätta kunden i fokus och uppfylla och överträffa dess förväntningar

arbeta strukturerat och systematiskt

säkerställa och dokumentera bearbetningen av våra produkter

ha en kostnadseffektiv bearbetning för säkra leveranstider

GA Johanssons Smidesverkstad AB garanterar bl.a. i och med den ståldokumentation som överlämnas efter utförd entreprenad att:

 • Rätt materialkvalitet har använts

 • Endast auktoriserade konstruktörer anlitats

 • De svetsarbeten som utförts har blivit utförda av behörig svetsare

 • Svetsarbetena har följt svetsdatablad (WPS) och svetsplaner

 • Svetsstandarden 3834-2 efterlevts

 • Alla moment i arbetet är kontrollerade enligt framtagen montageplan och egenkontroll

 • Avvikelser dokumenterats

 • Ingående komponenter har kontrollintyg

 • Underleverantörer har följt regelverket

 • Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg

 • Svetsare och övrig personal hos entreprenörsen fortlöpande utbildas och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap

Har du ett projekt i åtanke?

Kunderna kan med självklarhet lita på att jobbet blir gjort i tid. Inget problem är för litet eller för stort. Kontakta oss – vi har lösningen. Vi lämnar alltid fasta priser och gör allt vi kan för att du ska vara trygg med våra tjänster.

Kontakta oss – vi har lösningen!